Sklársky skanzen - Sklený sen

Kde tradičné umenie stále žije

Viete ako sa ručne

tvaruje žeravé sklo ?

 Dá sa ešte niekde vidieť

 tradičné fúkanie skla ? 

Aby sme mohli hovoriť

 o tradičnej výrobe skla,

 potrebujeme aj sklársku pec.

Pomocou nej a rôznych nástrojov

 sa dá tvarovať veľa vecí.


CHCEM VIDIEŤ TVAROVANIE SKLA 

KEDY JE ROZPÁLENÁ PEC ? 

Ak chcete vidieť

 ako naši predkovia
ručne tvarovali a fúkali sklo 


VÝZVA !

Dobrý deň,

zverejňujeme výzvu na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky
SKLENNÝ SEN - OBNOVA SKLÁRSKEHO SKANZENU.


PLÁNUJETE VÝLET 

PRE VEĽKÚ SKUPINU ? 

Vyskúšajte zážitkové vyučovanie,

 alebo objave tajomstvo 

fúkania skla !


Akú podobu môže mať 

Váš darček zo skla ?

Ak ste zvedaví na to, čo všetko 

sa dá vyrobiť tak pozrite 


Pri ukážkach a prezentáciach

vznikajú jedinečné výrobky. 

Pozrite si fotky v časti


Sklári poznajú veľa postupov
ako ručne vytvarovať žeravé sklo. 

 Môžeme ho stláčať, naťahovať,

 dá sa aj strihať a áno 

vieme sklo aj nafúknuť !

Na fúkanie skla sa ešte aj dnes

niekde používa sklárska píšťala.

Ak chceme rovnaké poháriky,

 sklo sa fúka do formy.

Používajú sa aj rôzne kovové

ale aj drevené pomôcky.

Sklársky skanzen - Sklený sen
v dedinke Valaská Belá
zachováva 

 tradičné fukanie skla.Sklo je tajomná hmota.

 Ak má teplotu 1200 °C je ako med.

 Tečie a môže sa rôzne tvarovať.


Volám sa Peter Dolinaj,

ručne tvarujem a fúkam žeravé sklo.

  Zachovávam tradičné sklárske remeslo

  a na malej sklárskej peci využívam

zabudnuté techniky.


Žeravé sklo je čarovné.

Mám len niekoľko sekúnd

aby som ho vytvaroval.


Ako sa vyrába a fúka sklo ?

Sklárske pece sa stavali najmä tam,

 kde boli suroviny potrebné na výrobu skla.

 Sú to kremenný piesok, drevo a voda.

Drevom zohriali -rozpálili pece na 1450 °C, aby sa piesok roztavil na riedku hmotu nazývanú sklovina.
Ak ju dáme z pece von na vzduch, vychladne a stuhne. Tak vznikne pevné sklo.

Žeravá sklo - sklovina, sa dá tvarovať pri teplote 1150 °C. Má hustotu ako med a môžeme používať rôzne kovové nástroje.
Na naberanie kovovú tyč, na rozfukovanie skla používame železnú rúrku, nazývanú - sklárska píšťala.
Pomocou nej sa dá nafúkať gulôčka zo skla alebo duté fúkané sklo.
Vieme využiť aj rôzne kovové pinzety, kliešte alebo nožnice na strihanie a tvarovanie skla,
ale aj drevené pomôcky alebo formy.
Ale výroba fúkaného skla má aj iné postupy.
Posledný krok pri výrobe sklených výrobkov je ten, že ešte horúci ho vkladáme do " chladiacej "- temperačnej pece.
Tam je teplota 500 °C. Po zaplnení pece výrobkami pomaly znižujeme teplotu, aby nám sklo nepuklo.
( odstraňujeme vnútorné pnutie )
Vychladenie skla trvá dve hodiny cez noc. Na druhý deň vyberieme hotové sklené výrobky.
Môžu to byť rôzne suveníry, dekorácie alebo nápojové sklo.
Tie sa dajú opracovať brúsením alebo ich namaľujeme.